Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden

/Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden
Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden 2018-02-23T16:31:32+00:00

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden

Wanneer je je op erg korte termijn (bijv. 1 á 2 dagen) voor een workshop wil inschrijven, dan is het beter om even telefonisch contact met me op te nemen:
06 24841092

Inschrijfvoorwaarden

 • Je kunt je voor een workshop alleen inschrijven door een mail te sturen naar info@innerlijkbewustzijn.nl Je inschrijving beschouwen we als bindend.
 • Na de inschrijving ontvang je uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop een kwitantie of factuur voor deelname aan de betreffende workshop
 • Je wordt verzocht de betaling na ontvangst van de kwitantie of factuur over te maken op Triodos rekeningnummer: NL81 TRIO 0338 8092 01 t.n.v. Monique Wilhelm Energetisch Therapeut o.v.v. naam en factuurnummer
 • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum (voor zover van toepassing) en minimaal 8 dagen voor aanvang van de workshop. Indien aanmelding binnen 8 dagen voor aanvang van de workshop geschiedt dan dient de kwitantie of factuur per ommegaande te worden overgemaakt
 • Je recht op deelname is pas gegarandeerd zodra de kwitantie of factuur betaald is
 • Uitzonderingen alléén in overleg.
 • Monique Wilhelm Energetisch Therapeut behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren bij onvoldoende belangstelling. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. Aan hen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. In overleg kan de inschrijving verplaatst worden naar een volgende workshop

Annuleringsvoorwaarden

Het kan gebeuren dat u door dringende omstandigheden van uw inschrijving moet afzien. Afhankelijk van het tijdstip van annulering worden er wel kosten in rekening gebracht. Na inschrijving zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 • Meer dan 10 dagen voor de workshop worden u 35 euro administratiekosten in rekening gebracht
 • Binnen 5–10 dagen voor de workshop restitutie van 75% – minus 35 euro administratiekosten
 • Binnen 4 dagen voor de workshop restitutie van 50% – minus 35 euro administratiekosten
 • In gevallen van overmacht kunnen we uw deelname verschuiven naar een andere datum
 • Overmacht ter beoordeling Monique Wilhelm Energetisch Therapeut en aanvraag daarvoor alléén telefonisch
 • Deelname is persoonlijk. Bij verhindering is het echter wel mogelijk een vervanger te laten deelnemen, maar indien er een wachtlijst is, zullen de mensen op de wachtlijst voorgaan. Neem hiervoor contact met me op

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

En ontvang 10% korting op een sessie type.

Je bent succesvol in geschreven

Pin It on Pinterest

Share This